Klub politik / Generelle politikker

Generelle politikker

Alkohol:

Trænere:
Det er ikke tilladt at indtage alkohol i det tidsrum, hvor træneren/ lederen har ansvaret for børnene. Det er heller ikke tilladt at møde påvirket op til træning. 
 
Forældre:
De forældre som kører med børn, må ikke være påvirket af alkohol.  
 
Alle voksne, forældre/trænere, skal gribe ind og forhindre at børn overlades til voksne, der vurderes at være påvirket af alkohol. 
 
Foreningsregi:
I foreningsregi kan der købes alkohol til forskellige  arrangementer  i idrætsforeningens regi, men aldrig til unge under 18 år uden tilladelse fra forældrene.
 
Brug af euforiserende stoffer:
Ved Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings-regi medfører omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP.
Opdages salg/ køb af stoffer på foreningens områder, eller mellem foreningens
medlemmer, tages der kontakt til politiet.
Har man kendskab til eller mistanke om, at foreningens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, som så vil handle jf. ovenstående.
 
Rygning:
Det er ikke op til idrætsforeningen at bestemme om folk ryger eller ej, men vi synes ikke at de voksne, som har med børn at gøre, skal ryge, når de er omkring børnene. 
Fårup Sønderbæk IF - Oprettet 26/3 2012